در گفت و گو با لیلیانا ریسینک فیلمساز کرواسی:

جشنواره های فیلم کوتاه کوتاه چالش در میان فیلمسازان بوجود آورده است

لیلیانا ریسنیک معتتقد است؛ جشنواره هایی با زمان های کمتر می تواند فیلمساز را با دنیای جدیدی روبرو کند و با توجه به افزایش تکنولوژی در اطراف مان در آینده نه چندان دور شاهد گسترش آن ها هستیم

لیلیانا ریسنیک فیلمساز اهل کرواسی حاضر در دهمین جشنواره سینما حقیقت در گفت وگو با خبرنگار ستاد خبری جشنواره بین المللی فیلم 100، با ابراز خوشحالی از حضور در ایران و در میان فیلمسازان ایرانی این طور گفت: قبل از حضوردر این جشنواره با ففیلمسازان ایرانی حاضر در جشنواره های خارجی آشنا بودم و همچنین اثار بعضی از بزرگان سینمای ایران چون عباس کیارستمی، اصغر فرهادی و... را دیده بودم و وقتی در این جشنواره حاضر شدم و استقبلا بی شمار مخاطبان را از این جشنواره دیدم به عمق توجه فیلم کوتاه در ایران پی بردم.

وی ادامه داد: پیش از سفربه ایران خیلی تمایل داشتم تا فضایی را که باعث الهام این فیلمسازان بزرگ شده را ببینم و ازنزدیک فضای فرهنگی ایران را مشاهده کنم و شرایطی که باعث شده تا این فیلم ها با استقبال مخاطبان جهانی روبرو شود را از نزدیک ببینم به نظرمن سینمای ایران با وجود داشتن این چنین فیلمسازان بزرگی در رنکینگ های بین المللی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

این فیلمساز بحث مارکتینگ در فروش فیلم های تجربی را در کشور خودشان بسیار ضعیف تر ازایران خواند و اعلام کرد: حمایت های دولتی از فیلمسازان کوتاه و مستند در کشورمان بسیار ضعیف است ولی سایه بخش دولتی در ایران بر سر فیلم های تولید شده و جشنواره هاوجود دارد و می تواند کمک کند تا بقای فیلمسازان حفظ شود ولی نباید این حمایت ها به گونه ای باشد تا تفکررا از فیلمسازان بگیرد.

ریسنیک برگزاری جشنواره هایی با زمان های کمتر را نوعی چالش خواند که می تواند فیلمساز را با دنیای جدیدی روبرو کند و در این رابطه اظهار داشت: نمونه های این جشنواره ها در جهان بسیار زیاد است و روز به روز هم با افزایش تکنولوژی در اطراف مان شاهد گسترش آن ها هستیم و توصیه ای که می توان به مسئولان این جشنواره ها داشت این که باید برای همگان فرصت های برابر فراهم کرد و سعی شود تا به نقش تکنیک در ارزیابی های خود بیش از پیش توجه نشان دهند.

وی خاطرنشان کرد: در کرواسی جشنواره ای شبیه جشنواره فیلم 100 در ایران داریم که فیلم های آن طول زمانی ندارد و با یک برداشت باید تمام فیلم را گرفت و این که چه زمانی باشد در آن مطرح نیست.

ریسنیک در رشته فلسفه و ادبیات تطبیقی مطالعه کرده است بعد از اتمام آن در رشته فیلمسازی مطالعات خود را شروع کرد و در سال 1995 فوق لیسانس فیلمسازی اخذ کرد و به مدت بیست سال در صنعت فیلمسازی مشغول به فعالیت کرده است.