دبیر جشنواره فیلم 100 ؛ معاون سازمان سینمایی حوزه هنری شد

علی قربانی طی حکمی از سوی محمد حمزه زاده به سمت معاونت اجرایی سازمان سینمایی حوزه هنری منصوب شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره بین المللی فیلم 100، طی حکمی از سوی محمد حمزه‌زاده قائم مقام رئیس حوزه هنری و مدیرعامل موسسه سوره سینمایی مهر، علی قربانی که پیش از این مدیریت مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری را بر عهده داشت، به سمت معاونت اجرایی موسسه سوره سینمایی مهر منصوب شد.

در متن حکم صادر شده از سوی محمدحمزه‌زاده خطاب به علی قربانی آمده است:

« نظر به تعهد و تجارب ارزشمندتان، به‌خصوص تجربه یکساله اخیر شما در مشاورت اجرایی این موسسه، به موجب این حکم به سمت «معاون اجرایی موسسه سوره سینمایی مهر» منصوب می‌شوید. امید است با بهره‌گیری از تجارب و دانش نخبگان و مدیران سینمایی حوزه هنری، برای تحول کیفی این مجموعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشید.

اهم وظایف جناب‌عالی بدین شرح است:

همراهی در برنامه‌ریزی و تدوین بودجه‌ها و اعتبارات سالیانه بر اساس پیش‌بینی فعالیت‌های ستاد، موسسات و واحدهای تابعه؛
نظارت بر کلیه فعالیت‌های مالی و تخصیص بودجه و هزینه‌کرد موسسه؛
برنامه‌ریزی در تامین منابع مالی پروژه‌های در حال اجرای موسسه و واحدهای تابعه؛
تعامل با معاونت اداری مالی حوزه هنری جهت وصول اعتبارات مصوب موسسه سینمایی؛
نظارت بر کلیه فعالیت های اداری، پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی و دبیرخانه‌ای موسسه؛
ایجاد هماهنگی، تسهیل‌گری و تعامل با موسسات و واحدهای تابعه موسسه سینمایی سوره جهت تسهیل و پیشبرد فعالیت های آنان؛
انجام و اجرای کلیه وظایف ویژه محوله از طرف مدیرعامل موسسه و پیشبرد پروژه‌های مصوب.»