کارگردان مستند" آوانتاژ" در گفت وگو با ستاد خبری فیلم 100:

فرصت های اقتصادی در جشنواره ها به راحتی هدر می رود

کارت معتقد است؛ علاوه بر نمایش آثار فیلمسازان در جشنواره ها باید سعی شود تا با مهیا کردن حضور شرکت های فروش فیلم درایام جشنواره، این حلقه مفقوده ارتباط میان فیلمساز و پخش کننده شکل بگیرد تا اقتصاد این حوزه رونق بگیرد.

محمد کارت فیلمساز مستند در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری جشنواره بین المللی فیلم 100، سینمای کوتاه را دارای جایگاه مستقل توصیف کرد و در این رابطه گفت: با روند روبه رشدی که در این چند سال اخیر در تولید فیلم های کوتاه و افزایش فیلمسازان تجربی داشته ایم ولی باید گفت همچنان از نبود یک سینمای مستقلی که بتواند مکانی برای گردهم آیی مخاطبان و فیلمسازان باشد، رنج می بریم.

وی ادامه داد: در کشور ما فیلم کوتاه فقط محدود به برگزاری چند جشنواره شده است و در این زمینه چون از نظر اقتصادی خیلی در شرایط مطلوبی نیستیم فیلمسازان خیلی در این فضا نمی مانند و بعد از مدتی به سراغ ساخت فیلم بلند و کارهای تبلیغاتی می روند.

کارگردان مستند "آوانتاژ"، حضور اسپانسردر تولید فیلم های کوتاه را یکی از راه های ابقا و پیشرفت این نوع از فیلم ها دانست و گفت: جشنواره علاوه بر نمایش آثار فیلمسازان باید سعی کند تا با مهیا کردن حضور شرکت های فروش فیلم درایام جشنواره، باعث شود تا این حلقه مفقوده ارتباط میان فیلمساز و پخش کننده شکل بگیرد تا اقتصاد این حوزه رونق بگیرد.

کارت تصریح کرد: رسیدن به این مرحله سخت است و نیاز به یک کار تیمی و حضور بازاریابانی با استعداد که هم در اقتصاد و هم در زمینه سینما حرفی برای گفتن داشته باشند را می طلبد.

کارگردان مستند "خون مردگی" فیلم هایی درمدیوم 100 ثانیه را نیاز امروز جامعه شهری خواند و اظهار داشت: نقطه قوت این جشنواره این است که شرایط کاری آسانتری را برای فیملسازان فراهم کرده ومی بینیم که به واسطه این جشنواره پای خیلی از جوان‌ها به دنیای فیلمسازی باز شده است.

کارت برگزاری جشنواره را یک کار سالانه دانست که نیاز دارد استمرار داشته باشد و در این خصوص عنوان کرد: در ایران جشنواره های مهمی مثل فیلم کوتاه تهران، سینما حقیقت و فیلم 100 را داریم که در طول سال فعالیت دارند ، حمایت می کنند و آثار خود را برای مخاطبان به نمایش می گذارند اما بی شمار جشنواره هایی هم هستند که فقط برای ارائه بیلان کار و از جنبۀ نمایشی در صحنه حضور دارند که این موضوع موفقیت آن ها را تضمین نمی کند و باید نگرش خود را تغییر دهند.