هادی مقدم دوست - داور نهمین دوره

هادی مقدم دوست متولد 1350 در تهران است. وی فعالیت های سینمایی خود را در مقام کارگردانی از سال 1389 با فیلم «چسب زخم» آغاز کرد. وی تاکنون دو فیلم بلند ساخته است: چسب زخم (اپیزود ملاقات) 1383 و سر به مهر (1391).

مقدم دوست در فیلم های بوتیک (1382)، پروانه ای در باد (1382)، ایستگاه متروک (1380)، طوفان (1375) و سفر (1373) به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته و نگارش فیلمنامه های سر به مهر (1391)، چسب زخم (اپیزود ملاقات) (1389)، بی پولی (1386)، تولدی دیگر (1386) را بر عهده داشته است.