گالری  /  دوره 10

نخستین روز دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

نخستین روز دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

نخستین روز دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

View more
جلسه هیئت انتخاب آثار جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه‌ای

جلسه هیئت انتخاب آثار جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه‌ای

جلسه هیئت انتخاب آثار جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه‌ای

View more
کارگاه فیلم های 60 ثانیه ای دانمارک

کارگاه فیلم های 60 ثانیه ای دانمارک

کارگاه فیلم های 60 ثانیه ای دانمارک

View more

کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در ارومیه ، تبریز و شیراز

کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در ارومیه ، تبریز و شیراز

کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در ارومیه ، تبریز و شیراز

View more
دومین روز دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

دومین روز دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

دومین روز دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

View more
جلسه همکاری جشنواره زنگبار و جشنواره فیلم 100 ثانیه ای

جلسه همکاری جشنواره زنگبار و جشنواره فیلم 100 ثانیه ای

جلسه همکاری جشنواره زنگبار و جشنواره فیلم 100 ثانیه ای

View more
اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فیلم های صد ثانیه ای

اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فیلم های صد ثانیه ای

اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فیلم های صد ثانیه ای

View more
جلسه داوری دهمین جشنواره بین المللی فیلم 100

جلسه داوری دهمین جشنواره بین المللی فیلم 100

جلسه داوری دهمین جشنواره بین المللی فیلم 100

View more
حضور فیلم سازان و مسولان فیلم کوتاه تهران در غرفه جشنواره بین المللی فیلم 100

حضور فیلم سازان و مسولان فیلم کوتاه تهران در غرفه جشنواره بین المللی فیلم 100

حضور فیلم سازان و مسولان فیلم کوتاه تهران در غرفه جشنواره بین المللی فیلم 100

View more
کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در گلستان، قم و بوشهر

کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در گلستان، قم و بوشهر

کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در گلستان، قم و بوشهر

View more
کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در مشهد و بجنورد

کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در مشهد و بجنورد

کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در مشهد و بجنورد

View more
نخستین کارگاه ایده پردازی تا تولید فیلم کوتاه

نخستین کارگاه ایده پردازی تا تولید فیلم کوتاه

نخستین کارگاه ایده پردازی تا تولید فیلم کوتاه

View more