جلسه هیئت انتخاب آثار جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه‌ای