مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : معصومه هاشملی

استان : اردبيل

خلاصه سوابق : -----------

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1شعری ناتمامدوره 11رسیده به دبیرخانه