مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : عباس پیرزاده

استان : تهران

خلاصه سوابق : فیلم کوتاه خاموش مستند سلوک

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر