مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حمیدرضا تاجدولتی

استان : البرز

خلاصه سوابق : بازیگر حرفه ای سینما و مستند ساز

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1تأثیردوره 11رسیده به دبیرخانه
2پند فانتزیدوره 11رسیده به دبیرخانه
3محبوبیت پوشالیدوره 11رسیده به دبیرخانه