مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امیر فرهادی

استان : تهران

خلاصه سوابق : دستیار کارگردان چند فیلم

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر