مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمد قاسم پور

استان : تهران

خلاصه سوابق : نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه دعای گوشه نشینان نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه زبانی برای نگفتن مدیر تولید تله فیلم کلکسیونر نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه آسانسور نویسندگی فیلمنامه فیلم جشنواره نویسندگی و کارگردانی فیلم چند شاخه گل مریم نویسندگی و کارگردانی مستند مرکب نویسندگی و کارگردانی فیلمهاي کوتاه آلبوم پل، سرفه، واليبال و ... كارگرداني مستند صحنه اخر

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1والیبالدوره 12رسیده به دبیرخانه
2اسباب بازی دوره 12رسیده به دبیرخانه
3پت و مت دوره 12رسیده به دبیرخانه