مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : جواد سلطانی

استان : گلستان

خلاصه سوابق : هنرجوی انجمن سینمای جوان دفتر گرگان

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر