مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امیر مسعود حسینی

استان : مازندران

خلاصه سوابق : فیلمنامه نویسی کارگردانی فیلم کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر