مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمد کمالی دشت ارژنه

استان : فارس

خلاصه سوابق : کارگردان نویسنده و تهیه کننده فیلم کوتاه مرگ انسانیت

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر