مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : پیمان صارمیان طهماسبی

استان : خوزستان

خلاصه سوابق : نویسنده و کارگردان. شرکت در دومین جشنواره فیلم کوتاه بانک پاسارگاد و راهیابی اثر به بخش مسابقه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1نقش عشقدوره 12رسیده به دبیرخانه
2به رنگ آرامشدوره 12رسیده به دبیرخانه
3در پناه نوردوره 12رسیده به دبیرخانه