مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمد صادق خدابخش

استان : مازندران

خلاصه سوابق : دانشجوی گرافیک ، طراحی پوستر ، نشان و... برای نهاد های دولتی و غیر دولتی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر