مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : پژمان مقدم منش

استان : البرز

خلاصه سوابق : فیلم کوتاه، ویدیو آرت و عکاسی ویدیو های تبلیغاتی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1بنی آدمدوره 12رسیده به دبیرخانه