مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امیر بهادر  مظاهری

استان : قم

خلاصه سوابق : فیلمساز تدوینگر فیلمنامه نویس

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر