مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علی اکبر خلیلی شعار

استان : چهارمحال بختياري

خلاصه سوابق : هنرجو انجمن سینما جوانان دفتر تهران... کار در پشت صحنه های فیلم مستند و داستانی در انجمن

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر