مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : شادی کلجه

استان : قزوين

خلاصه سوابق : -------------------

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1جیغدوره 12راه یافته به اکران