مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : احمد حسینی

استان : مركزي

خلاصه سوابق : همکاری وساخت انیمشن برای صداوسیما وحوزه هنری سپاه بهزیستی...

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر