مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : بهزاد شاهین پور

استان : زنجان

خلاصه سوابق : فعالیت در انجمن سینمای جوان

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1مشتریدوره 12راه یافته به مسابقه