مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : گل اندام  صفری

استان : قزوين

خلاصه سوابق : ------------------------

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1بی کارخانهدوره 12راه یافته به اکران
2سجلدوره 12راه یافته به اکران
3مامان اشرفدوره 12راه یافته به اکران