مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : بهراد رضازاده

استان : تهران

خلاصه سوابق : کارگردان و مستند ساز و برنامه ساز تلویزیونی و مجری و گوینده

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1رنگ‌هادوره 12رسیده به دبیرخانه