مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : نرگس پژمان

استان : تهران

خلاصه سوابق : دانشجوی کارگردانی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر