مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سید عطا اله  مجابی

استان : قزوين

خلاصه سوابق : مدرس و فیلمساز

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر