علایی:در آثار این جشنواره تمرین و تولید از سوی كارگردانان جوان را شاهد هستیم

علی علایی گفت:در آثار این جشنواره به خوبی تمرین و تولید خوب از سوی كارگردانان جوان را شاهد هستیم.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم 100، علی علایی، رئیس انجمن منتقدان خانه سینما در سال های پیشین؛با حضور در اختتامیه نهمین جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای درباره برگزاری جشنواره فیلم كوتاه 100 ثانیه ای اذعان كرد: معیار اول، یعنی زمان فیلم های به نمایش درآمده، خود نشان از لزوم رعایت چند اصل و نكته مهم در فیلمسازی را دارد، ساخت فیلم 100 ثانیه ای لزوما این توفیق اجباری را به فیلمساز می دهد تا تمام نكات ساخت فیلم كوتاه از جمله، ایجاز و موجز گویی را رعایت كند.  
علایی در ادامه با اشاره به آثار شركت كنندگان در جشنواره فیلم 100 ثانیه ای ابراز كرد: در آثار این جشنواره به خوبی تمرین و تولید خوب از سوی كارگردانان جوان را شاهد هستیم. كه بعضی از فیلمسازان كوتاه به خوبی قالب 100 ثانیه را می شناسند و در فیلم خود لحاظ می كنند.  
وی در ادامه گفت: برای من كه با جریان و بدنه اصلی سینمای فیلم كوتاه در ارتباط هستم، برگزاری جشنواره اتفاق مباركی است.