نهمین جشنواره فیلم 100 فراخوان داد

فراخوان نهمین جشنواره فیلم 100 برای فیلمسازان علاقمند به شرکت در این جشنواره منتشر شد.