اكران همزمان فیلم های جشنواره 100 ثانیه ای در امارات

دبیر اجرای نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای گفت: اكران عمومی فیلم های 100 ثانیه ای نه تنها در ایران بلكه در كشور امارات هم به اجرای همزمان درخواهد آمد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم 100، علی قربانی دبیر اجرایی نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 در راستای اكران عمومی فیلم های این جشنواره، اظهار كرد: اكران عمومی فیلم های 100 ثانیه ای نه تنها در ایران بلكه در كشور دبی هم به اجرای همزمان درخواهد آمد.
به گفته وی این اولین بار است كه جشنواره بین المللی فیلم 100، در خارج از ایران و در كشور امارات به اكران عمومی همزمان به نمایش درمی آید.
دبیر اجرایی نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100، گفت: نمایش فیلم بخش بین الملل در دو بخش اجرا خواهد شد. در كنار نمایش آثار راه یافته مروری بر سینمای «كوتاه كوتاه» ژاپن و سینمای خیلی كوتاه دانمارك با عنوان فیلم خیلی كوتاه 60 ثانیه ای خواهد داشت.
شایان ذكر است جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای از 7 تا 9 اسفندماه در پردیس سینما آزادی، حوزه هنری و 10 استان كشور برگزار خواهد شد.